Usługi finansowe na miarę potrzeb Twojej firmy

15

02/22

Nowoczesne przedsiębiorstwo, które chce się rozwijać, poszerzać zakres działania i zdobywać nowych klientów, zwykle potrzebuje do realizacji swoich celów niemałych środków finansowych. W świecie przedsiębiorców nie jest niczym dziwnym fakt pozyskiwania funduszy z zewnątrz, jednak coraz częściej odchodzi się od kredytów i pożyczek na rzecz nowoczesnych usług finansowych – takich, które z łatwością możesz dopasować do potrzeb Twojej firmy, jakiekolwiek by one nie były. Wszystkie te usługi zrealizujesz w PragmaGO!

Pierwszą z opisywanych dziś usług jest faktoring online. Ta usługa przyda się szczególnie przedsiębiorcom, którzy regularnie wystawiają faktury z odległym terminem płatności. Dzięki faktoringowi online mogą oni uniknąć przykrych konsekwencji powstawania zatorów płatniczych, na które są szczególnie narażeni.

W ramach faktoringu online przedsiębiorca otrzymuje odnawialny limit faktoringowy – oznacza to, że może on finansować wystawione przez siebie faktury i otrzymywać za nie pieniądze natychmiast, jeżeli tylko odbiorcami są uprzednio zgłoszeni kontrahenci, a łączna kwota finansowania nie przekracza ustalonego na etapie podpisywania umowy limitu.

Jeżeli faktoring online jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców wystawiających faktury z odległymi terminami płatności regularnie, finansowanie faktur można uznać za odpowiednik skierowany do przedsiębiorców, którzy miewają doraźną potrzebę skorzystania z finansowania. Jak to działa?

Przedsiębiorca wystawia fakturę z – na przykład – 60-dniowym terminem płatności. Po kilkunastu dniach pojawia się potrzeba dostępu do środków finansowych, jednak kontrahent ma jeszcze sporo czasu na spłatę. W tej sytuacji przedsiębiorca nie musi zaciągać pożyczki – wystarczy, że zgłosi fakturę do finansowania, a środki z niej otrzyma w kilka godzin w zamian za niewielką prowizję.

Każde przedsiębiorstwo w naszym systemie podatkowym musi odprowadzać podatki – zwykle podatek dochodowy, często podatek od towarów i usług, a także składkę na ubezpieczenia społeczne. Poważne opóźnienie lub regularne uchylanie się od płacenia podatków mogą skończyć się naliczeniem grzywny, której kwota może przekroczyć nawet 50 tysięcy złotych!

Jeżeli nie posiadasz środków na odprowadzenie danin, skorzystaj z finansowania podatków – to prosta usługa, w ramach której możesz rozłożyć ją na wygodne raty od 3 do 12.

Sporą częścią życia przedsiębiorcy jest znajdowanie odpowiednich momentów na zakupy firmowe i uważne obserwowanie rynku. Co jednak, gdy pojawia się atrakcyjna okazja, a konto firmowe świeci pustkami? Rozwiązaniem jest finansowanie zakupów.

Wystarczy, że dokonasz zakupów firmowych, a następnie fakturę za zakupy prześlesz za pomocą formularza online do PragmaGO. Faktor pokryje koszty, a Ty możesz płatność rozłożyć na 3, 6, 9, 12, 18, a nawet 24 raty.

Poznaj szerzej możliwości finansowania w PragmaGO – https://pragmago.pl/